Studio

PAJISJET

 • Macbook Pro 13” (2019) – me procesor i5 1.4 GHz, dhe 8 Gb RAM memorje
 • Satechi Docking Station
 • Monitor DELL 27”
 • Fujifilm X-T3 Mirrorless Camera
 • Manfrotto Befree Live Aluminum Video Tripod Kit with Twist Leg Locks
 • Tastjerë Apple Magic 1
 • Magic Mouse 2
 • Rode Podcaster USB (Dynamic Microphone)
 • Apple AirPods 2
 • Beats Solo Pro

IDE ëmë dhe shkurtoret e preferuara

IDE e preferuar

Siç edhe mund të keni lexuar në shkrimin paraprak, IDE ime e preferuar për zhvillim në PHP, Laravel, dhe Symfony është PHPStorm.

PHPStorm 2020.1.1

Tema e dritares është Material Theme UI me të gjitha specifikat e parazgjedhura, me përjashtim të fontit, madhësisë së fontit, dhe hapsirës ndërmjet rreshtave.

Fonti: Menlo

Madhësia e fontit: 14px

Hapësira ndërmjet rreshtave: 1.4

 

Shkurtoret* e preferuara

Shkurtoret janë kursyese të mëdha të kohës, sidomos në raste si imi ku pranë tastjerës çdo ditë kaloj nga shtatë deri në dhjetë orë. Në vijim gjeni shkurtoret e mija të preferuara – specifike për PHPStorm IDE-në.

Shënim: Për të mos ua ngatërruar kuptimin e shkurtoreve, përshkrimin e tyre e kam lënë në gjuhën angleze.

 

COMMAND + P Search files
SHIFT + COMMAND + P Search for actions
COMMAND + R Search file structure
CTRL + COMMAND + F Fullscreen
COMMAND + 1 Project tree view
COMMAND + 7 File structure
COMMAND + W Close file
Double click SHIFT Search everywhere
COMMAND+ E Recent files
COMMAND + SHIFT + BACKSPACE Open last edited file
OPTION + COMMAND + LEFT ARROW

OPTION + COMMAND + RIGHT ARROW

Cycle through tabs
COMMAND + SHIFT + D Duplicate current line
COMMAND + F Find
COMMAND + OPTION + F Find and replace
COMMAND + SHIFT + F Find in path

Search for content in project files

COMMAND + / Comment selected code
COMMAND+ OPTION + / Block comment selected code
CTRL + SHIFT + UP ARROW Extra cursor on the line above
CTRL + SHIFT + DOWN ARROW Extra cursor on the line below
COMMAND + LEFT ARROW Move to the beginning of the line
COMMAND + RIGHT ARROW Move to the end of line
CTRL + SHIFT + M Select all contents of the current parentheses
OPTION + F12 Show/Hide terminal
OPTION + COMMAND + L Reformat code
SHIFT + OPTION + COMMAND + L Reformat file – code

Nëse ju përdorni ndonjë shkurtore tjetër me vlerë ju lus të ma sugjeroni përmes komentit.

 


* Fjalën shortcuts e kam përkthyer në shqip si shkurtore

Mjetet e punës

Mjetet e punës

PAJISJET

 • Macbook Pro 13” (2019) – me procesor i5 1.4 GHz, dhe 8 Gb RAM memorje
 • Monitor DELL 27”
 • Fujifilm X-T3
 • Tastjerë Apple Magic 1
 • Magic Mouse 2
 • Rode Podcaster USB (Dynamic Microphone)
 • Apple AirPods 2 & Beats Solo Pro

APLIKACIONET PËR ZHVILLIM SOFTUERIK

APLIKACIONET PËR KOMUNIKIM

APLIKACIONET PËR MENAXHIM TË PROJEKTEVE DHE ORGANIZIM PERSONAL

 • Trello – për menaxhim të projekteve
 • Calendar, Reminders, dhe Stickies – (aplikacione të vetë sistemit operativ) përkujtues digjital
 • Evernote – për menaxhimin e shënimeve më të gjata
 • Mozilla Thunderbird – email klient ëmë
 • Self Control – për pengimin e qasjes në aplikacione dekoncentruese (rrjete sociale, portale, etj.)
 • Google Drive dhe Dropbox – për ruajtjen dhe sinkronizimin e të dhënave në pajisje të ndryshme

APLIKACIONE TJERA

SHTESAT NË UEB SHFLETUES (Google Chrome)

Google Chrome Extensions

Për herë të fundit e përditësuar më 2 Qershor 2020.

Për programera?

Përshëndetje miq,

Për programera është blogu im personal në të cilin do të paraqes mendimet e mija (me shkrim dhe në formë të video inçizimeve) rreth: inxhinierisë softuerike, programimit, biznesit, dhe avansimit personal.

Në suaza të blogut do të jenë edhe: leksionet, kodimi live, rezymetë e librave, dhe intervistat me programerë të tjerë të Komuniteti i programuesve shqiptarë; të cilat do të publikohen në YouTube.

Ju inkurajoj që për çdo sugjerim, kritikë, apo vetëm përshëndetje të më kontaktoni përmes kanaleve të shënuara në faqen e kontaktit.

 

ME RËNDËSI

Çdo gjë e shkruar në blog dhe e publikuar në YouTube është në pronësinë time intelektuale dhe të drejtat autoriale më përkasin ekskluzivisht vetëm mua. Ato mund të përdoren (pa kufizime) vetëm se me referencim të burimit. Shkrimet e mia në asnjë mënyrë nuk paraqesin botëkuptimet apo kulturën e kompanive ku punoj.