Intervistë në programin e mëngjesit “Alo Mirëmëngjesi” në Radio Dukagjini

CEO i PËR PROGRAMERA, z. Ylber Veliu sot realizoi një intervistë me Drilona Shala në programin e mëngjesit “Alo Mirëmëngjesi” në Radio Dukagjini

Nga temat që prekën përgjatë intervistës:

– puna online/remote (nga distanca)

– trendet digjitale

– shprehitë e punës

– benefitet e profesionit ‘programues’

– përfitimet nga profesioni

– mosha ideale për të filluar programimin

– a ndikon mosha e shtyrë në profesion

– për shkollën digjitale PËR PROGRAMERA