Bootcamp online

FULL-STACK WEB DEVELOPER

LEXO MË TEPËR

KURSET

HTML5

21 Leksione

SHIKO LEKSIONET

YouTube

CSS3

25 Leksione

SHIKO LEKSIONET

YouTube

JavaScript

36 Leksione

SHIKO LEKSIONET

YouTube

Vue.js

6 Sesione

SHIKO SESIONET

YouTube

MySQL

13 Leksione

SHIKO LEKSIONET

YouTube

PHP

34 Leksione

SHIKO LEKSIONET

YouTube

Python

27 Leksione

SHIKO LEKSIONET

YouTube

Laravel

9 Sesione

SHIKO SESIONET

YouTube

Django

6 Sesione

SHIKO SESIONET

YouTube

Matematikë

30 Leksione

Shiko leksionet

YouTube

PROJEKT I RI

KOMUNITETI

Bëhu pjesë e komunitetit dhe kontribuo në platformën më të madhe shqiptare për edukim teknologjik

BLOGU

VIZITO BLOGUN

RRETH NESH

PËR PROGRAMERA është platformë edukative e cila synon t’i edukojë dhe motivojë të rinjët që të kyçen në botën e teknologjisë informative

KONTAKTI