TRAJNIM PËR TË GJITHA MOSHAT - ONLINE

Bazat e TIK-ut

Pas ndjekjes së këtij trajnimi ju do të jeni në mundësi që të pavarur të përdorni të gjitha vegëlat e TIK-ut: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Email + mësoni meteodologjinë e hulumtimit shkencor, dhe aftësitë e buta (soft skills) - përmes së cilave në masë të madhe do e rrisni cilësinë e punës/studimit tuaj.

60 orë
6 module
5+ projekte
100+ tema
Çmimi

120.00€​

Përshkrimi

Bëhu më i miri në punën/studimin tënde

8 nga 10 miliarderët e botës janë persona me sfond teknologjik. Ata përmes teknologjisë arritën të ua ndryshojnë jetën njerëzve e rrjedhimisht edhe vetëvetës. Me mësimin e teknologjisë ju do të pajiseni me dije të cilat u përndrisin jetën, hapin mundësi të shumta punësimi dhe vetëpunësimi, dhe u mundësojnë të keni impakt në shoqëri. 25 Tetori mund të jetë dita në të cilën jeta juaj ndryshon përgjithmonë

25 Tetor 2023

Takimi i parë njoftues

25 Tetor 2023

Fillimi i ligjeratave

Benefitet

Disa nga benefitet e trajnimit

Prej benefiteve të shumta që ofron trajnimi, në vijim kemi veçuar ato më të rëndësishmet:

Qasja në regjistrimet e sesioneve

Qasja në regjistrimet e sesioneve

Të gjitha ligjeratat e zhvilluara, regjistrohen, dhe në to studentët do të kenë qasje 24/7. Në këtë mënyrë ata do të jenë të plotësuar kur mungojnë, e poashtu edhe plotësojnë atë që u ka ikur nga vëmendja përgjatë mbajtjes live të ligjeratave.

Studenti i dalluar

Studenti i dalluar

Studenti i dalluar do të shpërblehet në fund me 2 libra të sferës së teknologjisë.

Projekte reale

Projekte reale

Ndërtimi i projekteve reale, përmes të cilave ju do të rrisni aftësitë për zgjidhje të problemeve, dhe kreativitetin.

Komuniteti

Komuniteti

Ju bëheni pjesë e një komuniteti me të cilin ndan interesa të përbashkëta.

Aftësitë e buta

Aftësitë e buta

Përpos aftësive teknike, studentët do të pajisen edhe me aftësi të buta (soft skills) të cilat janë çelës për një të ardhëme të suksesshme.

Teknologjitë

Teknologjitë

Mëson teknologjitë moderne të fjalës së fundit.

Syllabusi
Planprogrami i zgjeruar i trajnimit

Në vijim gjeni planprogramin e zgjeruar të trajnimit. Çdo modul përbëhet nga kapituj të ndryshëm të cilat ligjerohen në detaje dhe me përpikmëri të lartë.

Në këtë modul do të njihen me botën digjitale/kompjuterike. Duke filluar me nocionet bazë e deri tek detajet historike, dhe të rejat e fundit të kësaj fushe. Theks i veçantë do të u vihet fakteve historike në mënyrë që të ndikohet në motivimin tuaj për të u marrë me këtë fushë.

 • Shkrimi i dokumenteve
 • Editimi
 • Fshirja
 • Ruajtja
 • Orientimi i teksteve
 • Organizimi  i përmbajtjes
 • Replace (Zëvendëso)
 • Find (Kërko)
 • Formatimi i tekstit
 • Shtesat
 • Dizani i dokumentit
 • Struktura
 • Shtimi i fusnotave
 • Citimi
 • Bibliografia
 • Tabela e përmbajtjes
 • Shkrimi i raporteve
 • Shkrimi i kërkesave
 • Shtimi slideve
 • Shtimi i teksteve
 • Fshirja e teksteve
 • Editimi i teksteve
 • Dizajnimi i slide-ve
 • Tranzicionet
 • Animacionet
 • Slide Show
 • Find (Kërko)
 • Replace (Zëvendëso)
 • Orientimi i teksteve
 • Organizimi i përmbajtjes
 • Insertimi i qelizave
 • Fshierja e qelizave
 • Editimi i qelizave
 • Dizajnimi i tabelave
 • Llogaritjet 
 • Formulat e llogaritjeve
 • Perpunimi i të dhënave
 • Hapja e email-it të ri
 • Menaxhimi i email-it
 • Shkrimi i email-it zyrtar
 • Përgjigjja në email-a zyrtar
 • Ndërrimi i fjalëkalimit
 • Ndërrimi i të dhënave personale në email
 • Abstrakti
 • Hyrja
 • Metodologjia
 • Kapitujt
 • Rezymeja
 • Përfundimi
 • Bibliografia
 • Përdorimi i referencave/burimeve nga librat dhe interneti
 • Përgatitja e pyetësorve
 • Kufizimet e përgjigjeve
 • Ruajtja e përgjigjeve
 • Publikimi i të dhënave online

Në këtë modul, ju do të prezantoni projektet tuaja, dhe do të merrni pjesë në diskutime me tama të ndryshme në mënyrë që përmes bashkëbisedimit të mishëroni teknikat e komunikimit dhe prezantimit.

Ligjeruese në trajnimin "Kodimi për fëmijë"

Enisa Bekteshi Bahtiri

Enisa Bekteshi Bahtiri, është lindur më 1997, në qytetin Prizrenit,  Republika e Kosovës.

Shkollën fillore dhe të mesme e ka përfunduar në vendlindje. Ka mbaruar studimet në Kolegjin Riinvest në drejtimin e inxhinierisë softuerike.

Aktivisht ka mbajtur ligjërata online dhe fizikisht. Posedon mirënjohje dhe diploma të shumta në fushën e teknologjisë. Ka përvojë të gjatë në edukimin dhe avansimin e fëmijëve me metodologjitë më moderne.

Pyetjet e shpeshta

Gjeni përgjigjet e pyetjeve të shpeshta

Të gjitha sesionet e trajnimit realizohen online përmes aplikacionit Zoom.
30% ligjerim & 70% praktikë (ushtrime dhe projekte).
Ligjerim, studim individual (i pavarur), punë në grup, kuize, detyra shtëpie.

Pas ndjekjes së trajnimit do të arrini nivel të lartë të njohurive në Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Email, si dhe do të jeni në mundësi që të pavarur të bëni hulumtime shkencore, dhe testoni aftësitë tuaja ose të të tjerëve përmes testimeve online.

Nga 12 vjeç e sipër.

Trajnimi do të zgjasë 60 orë akademike / 3-4 muaj.

Dy herë në javë nga 2 orë akademike.

ORARI

E mërkurë, 20:00 – 21:45

E premte, 20:00 – 21:45

I tërë trajnimi (60 orë) kushton 120 Euro.
Pagesa bëhet përmes transaksionit bankar.

Çdo ndjekës i trajnimit në fund pajiset me çertifikatë digjitale.

Rezervo ulësen tënde
Numri i studentëve është i kufizuar

Për të rezervuar vendin tuaj na kontaktoni përmes kanaleve në vijim: