Bursistët e Bootcamp 10

Të nderuar,

Ju informojmë se së bashku me donatorët kemi bë përzgjedhjen e bursistëve – të njejtit do të ndjekin trajnimin “Full-stack Web Developer Bootcamp 10” pa pagesë.

Numri i bursave: 9

Numri i donatorëve: 4 (1 donatorë – 6 bursa, 3 donatorë – nga 1 bursë)

Kemi dhënë maksimumin që të përzgjidhen personat e duhur në bazë të të ardhurave mujore, dhe mënyrës së paraqitjes së nevojës së tyre për ndjekje të këtij trajnimi.

Lista e plotë e bursistëve:

  1. Haka Gashi, Republika e Kosovës
  2. Blerona Xhelili, Republika e Kosovës
  3. Blearta Karaliti, Republika e Kosovës
  4. Murrlan Asllani, Republika e Kosovës
  5. Valbona Krasniqi, Republika e Kosovës
  6. Sara Keqmezi, Republika e Kosovës
  7. Sali Murati, Lugina e Preshevës
  8. Sami Mustafa, Republika e Maqedonisë së Veriut
  9. Fisnik Memeti, Republika e Maqedonisë së Veriut

Bursistëve u dëshirojmë sukses, e donatorët urojmë të bekohen në familje dhe pasurinë e tyre.