Studentët e dalluar të Bootcamp 8

Studentët e dalluar të Bootcamp 8 janë Yllka Selimi dhe Rion Mehmeti nga Prishtina, Republika e Kosovës.

Kriteret e përzgjedhjes: prezenca, aktiviteti, detyrat, kuizet, projektet personale dhe grupore.

Disa nga projektet e studentëve të dalluar i gjeni në vijim:

PASTRO KOSOVËN – projekt nga Yllka Selimi
Click, Print, Done – projekt nga Yllka Selimi
Post Express – projekt nga Rion Mehmeti
Coinmarketcap Clone – projekt nga Rion Mehmeti

Të dy studentët u punësuan me kohë të plotë, dhe përfituan dhuratë nga një laptop të ri Apple Macbook Air me procesor M2.