Studentët e dalluar të Bootcamp 9

Studentët e dalluar të Bootcamp 9 janë Granit Halimi nga Kumanova, Maqedoni e Veriut; dhe Sead Ibrahimi nga Prishtina, Republika e Kosovës.

Kriteret e përzgjedhjes: prezenca, aktiviteti, detyrat, kuizet, projektet personale dhe grupore.

Disa nga projektet e studentëve të dalluar i gjeni në vijim:

eShopping – projekt i ndërtuar nga studenti Sead Ibrahimi
Platformë për menaxhimin e termineve – projekt i ndërtuar nga studenti Sead Ibrahimi
Platformë për menaxhimin dhe shitjen e syzeve – projekt i ndërtuar nga studenti Sead Ibrahimi
Live chat – projekt i ndërtuar nga studenti Granit Halimi

Të dy studentët përfituan dhuratë nga një laptop të ri Apple Macbook Air me procesor M2. Të njejtit do të sugjerohen për punë praktike në kompanitë partnere.

Sead Ibrahimi filloi punën praktikë vetëm 2 javë pas përfundimit të trajnimit: