Filloi grupi i parë me trajnimin “Kodimi për fëmijë”

Sot, më datë 3 Tetor 2022, filloi grupi i parë me trajnimin “Kodimi për fëmijë” – përgjatë këtyre 60 orëve fëmijët do të njihen në detaje me pjesët harduerike të kompjuterit, si operojnë kompjuterët, mësimin e logjikës së programimit përmes platformës Scratch, kodimin e aplikacioneve dhe lojërave për pajisje mobile përmes platformës AppInventor, si dhe aftësi të buta (soft skills).

Studenti i dalluar do të shpërblehet me 2 libra të teknologjisë – përmes së cilave synohet të ngritet morali dhe stimulohet angazhimi i mëtejshëm.


Disa prej projketeve që do të ndërtohen përgjatë trajnimit janë prezantuar në video inçizimin në vijim: