Storia e suksesit të nxënësit tonë Lendritit në programin e mëngjesit “Alarm”

Nxënësi ynë Lendriti në programin e mëngjesit “Alarm” shpalosi aftësitë e nxëna në trajnimin “Kodimi për fëmijë” që ofrohet nga shkolla digjitale Për programera

Prezantimin e tij mund ta ndiqni nga minuta e 30-të nga vegza e vendosur në kutinë e komenteve

E gjithë merita për suksesin e nxënësve është e profesoreshës Enisa Bekteshi Bahtiri e cila punoi me përkushtim të lartë dhe me profesionalizëm të pashoq

ndërkohë ju përkujtoj se regjistrimet për grupin e ri më veç janë hapur

Detaje rreth trajnimit

Rezervo ulësen e fëmiut tënd

Numri i nxënësve është i kufizuar